Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Σχόλια για την Ιστοσελίδα ...http://users.sch.gr/giannouleask

Γράψτε την άποψή σας για

1. την εμφάνιση της ιστοσελίδας,

2. τα θέματα που περιέχει,

3. το τι θα θέλατε να περιλαμβάνει,

4. προτάσεις

5. …………………………………..

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

3ος Πλαιολόγειος Δρόμος

3ος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ

Ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Μυστρά διοργανώνει το 3ο Παλαιολόγειο δρόμο – ημιμαραθώνιο στα πλαίσια του εορτασμού των Παλαιολογείων 2009.

Τόπος διεξαγωγής : Δήμος Μυστρά. Αφετηρία και Τερματισμός Άγαλμα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

Ημερομηνία : Κυριακή 24 Μαΐου 2009
Ώρα εκκίνησης : 10:00 π.μ.
Απόσταση : 21,100 χιλ. Σταθμοί ανεφοδιασμού θα υπάρχουν ανά 4 χιλ.

Ιατρική κάλυψη: σε όλη τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει επανδρωμένο ασθενοφόρο του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

Όροι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβληθεί σε πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Όλοι οι αθλητές συμμετέχουν με δική τους ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στους αθλητές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Κατηγορίες : Άνδρες : έως 19 ετών , 20-29 ετών, 30-39 ετών, 40-49 ετών, 50-59 ετών και 60 ετών και άνω.
Γυναίκες: έως 19 ετών , 20-29 ετών, 30-39 ετών, 40-49 ετών, 50 ετών και άνω.

Δηλώσεις συμμετοχής : Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα θα δέχεται δηλώσεις συμμετοχής έως 20/05/2009 και θα περιλαμβάνουν απαραίτητα (Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός , ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο)
Οι δηλώσεις θα γίνονται με τους παρακάτω τρόπους :
Α1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.blogger.com/gian7kos@otenet.gr
A2]στην ηλεκτρονική διεύθυνση : giannouleask@sch.gr
A3] sto blog : http://blogs.sch.gr/giannouleask
A4] http://kostasgian.blogspot.com/
A4] στην Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/giannouleask
επιλέγοντας το σύνδεσμο Μυστράς
Β) στο ΦΑΧ 27310 82941
Γ) στο τηλέφωνο : 6942924480 από 9:00 π.μ. έως 14:00.
Από συλλόγους δρομέων και Αθλητικούς συλλόγους οι δηλώσεις να υποβληθούν σε συγκεντρωτικές καταστάσεις στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύθνσεις και εάν είναι δυνατόν σε συνημμένα αρχεία σε μορφή excel

Μετακίνηση : Η μετακίνηση των συλλόγων θα καλυφθεί από τον Ο.Ν.Α. του Δ. Μυστρά
Απονομές – έπαθλα : στους πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα αναμνηστικά μετάλλιο και δίπλωμα, στους δεύτερους και τρίτους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα.
Αναμνηστικά : σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα

Για τον Ο.Ν.Α. Δήμου Μυστρά

Κώστας Γιαννουλέας

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ
Ο.Ν.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ Τ.Κ. 23100
ΤΗΛ. 2731081866-2731022203


3ος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ___________________________________________

ΟΝΟΜΑ: _____________________________________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ______________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ______________________________

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ: ΓΥΝΑΙΚΑ:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ: __________________________________________

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ: _______________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ________________________________

ΠΟΛΗ - Τ.Κ.: __________________________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΣΤΑΘ. _____ __________ΚΙΝΗΤΟ: ______________

Ο/H κάτωθι υπογεγραμμένος/η δηλώνω υπεύθυνα ότι, με ατομική μου ευθύνη και κατόπιν των απαραιτήτων ιατρικών εξετάσεων που έκανα πρόσφατα και οι οποίες βεβαιώνουν την καλή μου υγεία και φυσική κατάσταση, επιθυμώ να λάβω μέρος στον 3ο Παλαιολόγειο δρόμο – ημιμαραθώνιο στα πλαίσια του εορτασμού των Παλαιολογείων 2009.
Αποδέχομαι ότι οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα προβλήματα ή τραυματισμό που μπορεί να υποστούν οι αθλητές κατά τη διάρκεια του αγώνα και δηλώνω ότι παραιτούμαι ατομικά για λογαριασμό των διοργανωτών από κάθε σχετική αποζημίωση.

____/____/2009

(υπογραφή) _________________________

(ονοματεπώνυμο) _____________________

Δηλώστε συμμετοχή με την υποβολή σχολίων αναγράφοντας τα στοιχεία που απαιτούνται.